Home

Varmt Arbejde hvad er det egentlig?

DBI har lavet 3 vejledninger omkring Varmt Arbejde. Det er en arbejdsproces som typisk involvere 2 til 3 personer. En der forbereder arbejdet, en der udfører arbejdet og en der holder brandvagt. Varmt Arbejde er typisk tagdækning, svejsning, skæring, lodning, ukrudtsbrænding og meget andet arbejde som er varmeudviklende eller hvor man anvender værktøj som udvikler varme. Vejledningerne er lavet for at undgå at der opstår en brand. Et smedeværksted, autoværksted eller lignende er som udgangspunkt indrettet til varmt arbejde, derfor får vejledninger kun mening når man arbejder et sted der ikke er indrettet til denne form for arbejde.

Hvorfor er det vigtigt at vide noget om Varmt Arbejde?

Forsikring

En brandforsikring vil dække en brand som udgangspunkt. En ansvarsforsikring kan også komme til at betale

Politiet

Efter enhver brand skal det klarlægges hvad årsagen til branden er. Således finder man den der har påsat branden.

Ansvar

Er årsagen Varmt Arbejde, kigger man på hvem der ikke har fulgt vejledningen eller ikke er uddannet til udførelse af jobbet.

Hvem skal betale

Den der er skyldig eller ikke kan dokumentere sin uskyld skal betale. Selv når en forsikring har betalt skaden, kan man kommer til at skulle betale til forsikringsselskabet

Brand videoer fra youtube

Regelerne meget kort

En helt almindelig byggeplads

De løber ikke lige tør for gas med det samme! 

Flasker skal stå på fast og plant underlag. Så længe der anvendes flasker under 13 kg og maksimalt 40 kg i alt er der ingen særlige regler.

Slukningsmateriel! 

Der skal medbringes minimum 1 håndslukker pr igangværende brænder. Hertil skal der være 1 ekstra hvis man arbejder på brandbare materialer. Ja, træ er brandbart.

Udstyr og afmærkning! 

Udstyr skal være i god stand og meget skal følge forskrifter.
Flugtveje skal være tydeligt markeret.

Der skal altid være rent og rydeligt for brandbare materialer.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Vi skriver når der er noget relevant i forhold til Varmt Arbejde. “Din e-mail bliver ikke videre solgt til markedsføring”.

Mangler vi en artikel? - så lad os det vide og vi opdateret snarest